Potencjał naukowo - badawczy Uniwersytetu w Białymstoku

Baza laboratoryjna

Jednostka  
Laboratorium